Materiaalspecialisaties

Versierde terra sigillata

terra sigillataDeze aardewerkcategorie is belangrijk voor het dateren sporen uit de Romeinse tijd. De nauwkeurige dateringen kunnen vaak in een tijdvak van 20 jaar geplaatst worden waardoor de chronologische opbouw van een site zichtbaar wordt. Echter kan zonder de juiste kennis het determineren van versierde terra sigillata zeer lastig zijn. Het vereist veel ervaring en een uitgebreide bibliografielijst. Omdat deze aardewerkcategorie niet regelmatig wordt aangetroffen in het veld is het begrijpelijk dat niet elke organisatie een specialist in huis heeft. Jasper heeft inmiddels het versierde terra sigillata van meerdere grote vondstcomplexen uit Nijmegen uitgewerkt en daarbij meer dan 1.000 scherven in  handen gehad. Jasper stelt zijn kennis graag beschikbaar zodat iedereen gebruik kan maken van deze uitzonderlijke dateringsmethode.

Mail naar info@oudheidsfabriek.nl voor meer informatie over versierde terra sigillata en tarieven. Als het maar om enkele vondsten gaat ben ik bereid deze zonder vergoeding te determineren.

Bibliografie

Kouwen, van J., (in prep.). Versierde terra sigillata van de Weurtseweg te Nijmegen. Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten.
Kouwen, van J., 2014. Figuring out decorated terra sigillata. Masterscriptie, Universiteit Leiden.
Kouwen, van J., 2013. Versierde terra sigillata, in E.N.A. Heirbaut (red.), De Zuidwestelijke hoek van Ulpia Noviomagus in kaart gebracht. Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten, 117-144.

Archeologisch Barnsteen en kralen

Mette is afgestudeerd op een onderzoek naar vroegmiddeleeuws barnsteen. Barnsteen heeft door de tijd heen altijd een bijzondere betekenis voor mensen gehad. Vaak werd dit fossiele hars gebruikt als amulet, sieraad (kralen), medicijn of verbrand als wierrook. Door de opgedane kennis kan Mette barnsteen onderscheiden van andere materiaalcategorie├źn die er veel op lijken, zoals roodbruin-gekleurde kralen van glas of steen. Ze heeft ervaring met het determineren van barnsteen als productieafval, halfproduct en eindproduct en kan overweg met barnsteen uit alle periodes. Momenteel onderzoekt ze de barnsteen die werd opgegraven op een vroegmiddeleeuwse site in Oegstgeest.

Naast barnsteen is Mette ook specialist in het determineren en interpreteren van vroegmiddeleeuwse kralen. Ze heeft bijna alle Merovingische kralen in gebied Benelux en het Duitse Rijngebied gezien en werkte mee aan de determinatie van de kralen uit het recentelijk opgegraven Merovingische grafveld Lent. Deze determineert ze volgens een overzichtelijk determinatiesysteem dat pasgeleden is ontwikkeld door Prof.dr. Frans Theuws (professor vroege middeleeuwen aan Universiteit Leiden). Ook kralen uit andere periodes kunnen door Mette gedetermineerd worden.

Mail naar info@oudheidsfabriek.nl voor meer informatie over archeologisch barnsteen of kralen en
voor de tarieven. Als het maar om enkele kralen gaat ben ik bereid deze zonder vergoeding te determineren op voorwaarde dat de gemeente waarin de kralen zijn gevonden wordt vermeld.

Middeleeuws Aardewerk

Mette is goed in het herkennen, determineren, dateren en interpreteren van middeleeuws aardewerk. Zo heeft ze tijdens haar studie een groot 13e en 14e eeuws aardewerkcomplex uit Delft onderzocht bij Archeologie Delft. Ze heeft allerlei soorten aardewerk in handen gehad, van bakpannen gemaakt van lokale roodbakkende klei tot ge├»mporteerde steengoed kannen uit het Duitse Rijnland. Tevens is ze goed bekend met het Deventer systeem (een methode die archeologen gebruiken om aardewerk te classificeren). De periode van de vroege Middeleeuwen is op dit moment een steeds groter wordend thema binnen de archeologie.  De determinatie van het aardewerk uit deze periode kan lastig zijn maar Mette heeft tijdens haar researchmaster heeft geleerd deze volgens een door Prof.dr. Frans Theuws (professor vroegmiddeleeuwse archeologie) ontwikkelde methode te determineren. Ze zet deze kennis graag in!

Mail naar info@oudheidsfabriek.nl voor meer informatie over vroegmiddeleeuws aardewerk en tarieven. Als het maar om enkele vondsten gaat ben ik bereid deze zonder vergoeding te determineren.