Jasper van Kouwen


Vanuit mijn interesse voor geschiedenis op de middelbare school ben ik in 2007 archeologie gaan studeren aan de Universiteit Leiden. De klassieke oudheid met de wonderlijke technieken van Grieken en Romeinen sprak gelijk tot mijn verbeelding.
Daarbij heb ik aardewerk altijd de boeiendste vondst-categorie gevonden. Aan het eind van mijn studie ben ik me voornamelijk gaan richten op de Romeinse aanwezigheid in onze contreien. De archeologie om je heen is veel leuker dan de tempels in een zonnig ver land. Als je over plekken loopt waar 2.000 jaar geleden al geleefd werd, dan krijg je pas het besef over hoeveel mensen er al voor je over de aarde hebben gelopen. Vaak ging ik met de trein van Utrecht naar Leiden en besefte dat ik elke keer weer langs de grens van het Romeinse rijk reisde, de limes.

Het gevoel van verwondering en bewondering voor de archeologie wil ik graag met iedereen delen. Kennis van de geschiedenis van je voorouders en je woonplaats geeft je een plek in deze wereld. Het leukste is om dit te ontdekken vanuit de archeologie met de gebruiksvoorwerpen van vroeger. De verbeelding komt pas echt tot leven als je een beker vast hebt en bedenkt dat die 2.000 jaar geleden door een echt persoon is gemaakt en hoe eruit gedronken werd.

Bibliografie
Kouwen, van J., 2014. Figuring out decorated terra sigillata. (scriptie, Universiteit Leiden).
Kouwen, van J., 2013. Versierde terra sigillata, in E.N.A. Heirbaut (red.), De Zuidwestelijke hoek van Ulpia Noviomagus in kaart gebracht. Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten, 117-144.

Mette Langbroek


Toen ik twaalf jaar oud was lag ik in het ziekenhuis met blindedarmontsteking. Na de operatie moest ik nog twee nachtjes blijven. Erg vervelend, maar toch is in dat ziekenhuis mijn enthousiasme voor archeologie begonnen: op de televisie in de zaal keek ik een aflevering van Time Team, een Brits televisieprogramma over archeologie. Ik was meteen verkocht. Dát wilde ik zelf ook graag doen, ik wilde meer ontdekken over vroeger, de spullen vasthouden die men vroeger gebruikt had om het verleden letterlijk te kunnen aanvoelen. Dat gevoel is nooit meer weggegaan.

In september 2008 ben ik begonnen met de opleiding Archeologie aan Universiteit Leiden. Mijn voorkeur lag al snel bij de historische archeologie van noordwest Europa, en dan met name op de middeleeuwen. Tijdens mijn bachelor heb ik me gespecialiseerd in 13e en 14e eeuws aardewerk, kastelen, middeleeuwse gasthuizen en gezondheidszorg. Gedurende mijn researchmaster heb ik me meer gefocust op de vroege middeleeuwen en dan met name de Merovingische periode. Van deze periode die dateert tussen 400 en 750 na Christus weten we nog zó weinig dat elk archeologisch onderzoek naar deze tijd ontzettend veel nieuwe kennis oplevert.

Voor mijn eindonderzoek heb ik handel- en uitwisselingspatronen uit die tijd tussen Noord-Europa en West-Europa gereconstrueerd. Dat deed ik  met behulp van de verspreidingspatronen van barnsteen en glazen kralen die in een groot deel van Europa in Merovingische vrouwengraven worden gevonden. Wist je dat uit recent onderzoek blijkt dat sommige Merovingische kralen helemaal in India en Sri Lanka zijn gemaakt? 

Naast archeologisch onderzoek doen om nieuwe kennis over het verleden te verkrijgen vertel ik mensen graag over archeologie. Archeologie is van iedereen en ik vind het leuk en belangrijk om het publiek zo veel mogelijk bij archeologisch onderzoek te betrekken. Daarom heb ik tijdens een opgraving door Universiteit Leiden in Oss tweemaal een ‘meegraafdag’ georganiseerd. Mensen uit Oss en omgeving konden een dag op een echte archeologische site mee lopen, mee graven en documenteren. Natuurlijk werden ze begeleid door echte archeologen. Het liefst zou ik voor elke opgraving zo’n meegraafdag organiseren: mensen worden er enthousiast door, begrijpen beter wat archeologie is en voelen zich meer verbonden met hun omgeving. Met de Oudheidsfabriek gaan we dat realiseren.

Bibliografie
Langbroek, M.B. and R. Jansen, 2014. Community Archaeology in Nederland. Archeobrief 2, 30-5.
Langbroek, M.B., 2014. Kleine Encyclopedie van Merovingische Vondsten in Nederland. In: A.M. Willemsen (ed.), Gouden Middeleeuwen, Zutphen: Walburg Pers, 198-211.
Langbroek, M.B., 2016. All that is gold does not glitter. A study on the Merovingian use and exchange of amber in the Benelux and the Lower Rhine area in Germany. (scriptie Universiteit Leiden).